Štadion O.Nepelu
KIA Motors
Europa Shopping Center Banská Bystrica
Futbalový štadión Trnava
HYPO-AQUA Aréna Šamorín
Jasná Stanica Priehyba
DAC Dunajská Streda

Ponuka

Hydroizolačná firma NSM s.r.o. si Vás dovoľuje osloviť svojou ponukou na spoluprácu v oblasti dodávky a montáže materiálov, ktoré má zaradené vo svojej činnosti pre spodné stavby:

 

 Fóliové systémy

Dodávka a montáž PVC, TPO, HDPE a LDPE hydroizolačnej fólie, ochrannej geotextílie, kupolkovej (nopovej fólie):

Izolácia proti ropným produktom, radónová bariéra, izolácia proti tlakovej vode, zemnej vlhkosti, odpadovým poľnohospodárskym produktom a vodné nádrže.

POUŽITIE :

 • Priemyselné objekty, výrobné a skladové haly
 • Obchodné centrá, športové centrá
 • Vodohospodárske stavby (požiarne, akumulačné, retenčné nádrže na vodu, jazierka, BIO jazerá)
 • Poľnohospodárske objekty (Bioplynové stanice, hnojné a silážne jamy, fermentory, maštale (atď.)

 

 Stavebná chémia - MC Bauchemie

Dodávka a montáž izolačného systému NAFUFLEX :

 • jedno a dvojzložkové umelohmotne modifikované bitúmen - kaučukové izolačné emulzie určené na izoláciu spodných stavieb namáhaných tlakovou vodou, vodou stekajúcou po povrchu a zemnou vlhkosťou.
 • Spracovanie stierkovaním, striekaním. Prekrývajúca trhliny v podklade do 3 mm.

Dodávka a montáž izolačného systému OXAL:

 • jedno a dvojzložkové izolačné materiály na báze cementov. Možnosť použitia aj pri zápornom tlaku vody.
 • sanačný systém vlhkého muriva ( interiér – exteriér)

Dodávka a montáž tesnenia injektážnou metódou MC - Injekt 2300 plus:

 • injektáže murív, pracovnej škáry, trhlín v konštrukcii atď.

 

 Stavebná chémia - Kryštalická izolácia - Sikkaton ISOL

Dodávka a montáž kryštalickej izolácie :

Izolačná hmota Sikkaton ISOL je špeciálny produkt určený pre utesnenie a ochranu betónu. Kryštalizácia uzatvára póry v betóne, vytvára nerozpustné novotvary. Po aplikácii sa stáva neoddeliteľnou súčasťou betónu,

 • izolácia betónu proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
 • izolácia proti ropným produktom, chemikáliám s pH ≥ 5,0

 

 Geobunkový vystužovací systém (TYP TABOSS)

Dodávka a montáž geobunkového vystužovacieho systému:

 • Efektívne rieši problematiku vystužovania , zvyšovania únosnosti podložia lesných, požiarnych, poľných a prístupových ciest. Urýchľuje výstavbu cyklotrás, vytvára polotuhú dosku.

 

 MC BALLASTBOND (60, 70, 80)

Dodávka a montáž nízkoviskóznej živice na polyuretánovej báze :

Je určená na spevňovanie a stabilizáciu koľajového lôžka, štrkových zásypov a spevnenie podložia.

 

 Zváranie tesniacich PVC pásov

Zváranie tesniacich pásov do dilatačných a pracovných škár ukladaný zvonka a zvnútra.

(PVC tesniaci pás MC-WATERSTOP, tesniaci pás Kunex® - Tebau)

 

Dodávka materiálov:

 • PVC fólia BNK-FOL - zemná
 • PVC fólia M-FOIL - zemná
 • HDPE, LDPE fólia IZOVIL - zemná
 • TPO fólia - zemná, strešná
 • separačná geotextília (netkaná) ECOFELT
 • výstužná geotextília (tkaná) KORTEX
 • tkaná geomreža ARMATEX
 • výstužná geomreža do asfaltových povrchov M-GRID GLASS
 • stavebná chémia MC-Bauchémie
 • kryštalická izolácia Sikkaton ISOL