Asfaltové pásy

Valcové bitúmenové membrány, známe ako asfaltové pásy alebo ľudovo ako lepenky, sú najbežnejším materiálom pre vytvorenie hydroizolačnej vrstvy. Ich použitie je preferované hlavne kvôli jednoduchosti montáže, rozšírenosti tejto technológie, odolnosti materiálu a konzistentným technickým parametrom stanoveným výrobcom.

Klasifikácia asfaltových pásov - Asfaltové membrány možno kategorizovať na oxidované, modifikované a separačné typy, pričom každý z nich sa líši v technických parametroch, typoch nosných vložiek a metódach aplikácie. Tieto membrány sú často používané na hydroizoláciu základov, inžinierskych konštrukcií, ciest, mostov a plochých striech.

Využitie asfaltových pásov - Asfaltové pásy možno využiť aj ako podklad pre šikmé strechy alebo ako parozábrany. Tieto hydroizolačné membrány zabraňujú prenikaniu vody do vnútorných priestorov, čím znižujú prevádzkové náklady a chránia pred zhoršovaním mikroklimatických podmienok vnútri. Asfaltové pásy taktiež chránia základy a nosné štruktúry pred degradáciou. Správne použitie a výber hydroizolačnej membrány zabezpečuje dlhodobú odolnosť rôznych typov stavieb.