Pozrite si realizácie poľnohospodárskych objektov

Sklad hnojív, Roľnícke družstvo, Hrochoť, Poniky

Nádrž na TH, Dunajský Klátov 20 184 m2

Fermentačná nádrž, Detva 2 081 m2

Farma Dan, rekonštrukcia, novostavba maštale, Vrbiná 7 249 m2

Rekonštrukcia kravína, I. etapa, Muľka – Lučenec 1 337 m2

Rekonštrukcia farmy ošípaných, Malá Belá – Okoč 1 150 m2

Plocha pre teľatá, Jatov 6 361 m2

Rekonštrukcia časti kravína a dojáreň, Melčice – Liesková 4 081 m2

Farma HD Úzke Tále, Detva 2 695 m2

Izolácia fermentorov, Veľký meder 2 290 m2

Výkrmňa ošípaných, PDP, Spišská Teplica 592 m2