Pozrite si realizácie nádrží na hnojovicu

Nádrž na hnojovicu, Vrbová nad Váhom 5 060 m2

Nádrž na hnojovicu, poľnohospodárske družstvo, Láb 3 343 m2

Nádrž na hnojovicu, Veľký Dvor, Trnava 2 876 m2

Nádrž na hnojovicu, Kočičské, Trnava 2 715 m2

Nádrž na hnojovicu, Želobudza 2 695 m2 

Nádrž na hnojovicu, Sklabiná 1 500 m2

Nádrž na hnojovicu, Obeckov 1 440 m2

Nádrž na hnojovicu, Kľačany 1 434 m2

Nádrž na hnojovicu, Agromajetok, Sučany 1 351 m2

Nádrž na hnojovicu, Kremnické Bane 712 m2

Hnojná jama, vonkajšia plocha, Agro, Poniky 1 657 m2

Nádrž na močovku, Topolníky – Dolný Štál

Zvislé steny hnojnej jamy, Agrodružstvo, Závada