Hydroizolačné Fólie: Základ pre Suché a Bezpečné Prostredie

Spoľahlivá ochrana pre vaše zemnú hydroizoláciu stavby. Odolné riešenie proti vode a vlhkosti pre každú stavbu.

Mám Záujem o ponuku

Hydroizolačné fólie podľa svojho zloženia a hrúbky určené pre izoláciu spodných stavieb, podlahových plôch výrobných, skladových a obchodných hál, vodorovných konštrukcií, základových vaní, pri stavbe tunelov a podzemných konštrukcií, ďalej ako izolácia pri stavbe kanálov, skládok, nádrží....

PVC BNK-FOL / typ T, P, J

Hydroizolačná mPVC fólie  BNK-FOL na báze mäkčeného polyvinylchloridu je určená predovšetkým pre účely podzemných a nadzemných stavieb ako hydroizolácia proti tlakovej vode (od hrúbky 1,5mm) a gravitačnej vode, ako izolačná sústava proti prenikaniu kvapalín, ropných produktov a poľnohospodárskych odpadových produktov do spodných vôd a ako účinná izolácia proti prenikaniu radónu. Fólia je odolná voči poveternostným vplyvom, predovšetkým UV žiareniu. Je vhodná na požiarne nádrže, akumulačné nádrže, retenčné nádrže, protipovodňové bariéry, rybníky, domáce jazierka atď.

U jazierkových PVC fóliách BNK-FOL “typ J” ponúkame možnosť zvarenia plachty s rozmerom podľa požiadavky zákazníka.

Materiál je distribuovaný na nevratných paletách.

Všetky fólie sú vyrábané s jednostranne  rastrovaným povrchom. 

 • šírky fólie 1,7m
 • hrúbky: 0,6/0,8/1,0/1,2/1,5 mm
 • prevedenie: jednostranný raster

M-FOIL PVC

Hydroizolačná nevystužená fólia na báze mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) proti tlakovej (od hrúbky 1,5mm) a gravitačnej vode ako izolačná sústava proti prenikaniu kvapalín, ropných produktov, odpadových poľnohospodárskych produktov do spodných vôd a ako účinná izolácia proti prenikaniu radónu. Fólia je odolná proti pôsobeniu UV žiarenia.

 • šírky fólie 2,1m
 • hrúbky: 1,0/1,2/1,5/2,0/3,0 mm
 • prevedenie: obojstranne hladká

M-FOIL PVC BASIC 

M-FOIL PVC BASIC je hydroizolačná, nevystužená fólia na báze mäkkého polyvinylchloridu (PVC-P). Je navrhnutá na ochranu pred tlakovou a gravitačnou vodou, slúži ako izolačný systém na zabránenie prenikaniu kvapalín, produktov ťažby ropy a odpadových produktov poľnohospodárstva do podzemnej vody. Okrem toho poskytuje účinnú izoláciu proti prenikaniu radónu. Táto fólia je tiež odolná voči UV žiareniu, čo ju robí vhodnou pre rôzne aplikácie, kde sú vyžadované trvanlivé a odolné hydroizolačné riešenia.

M-FOIL PVC AQUA

Jazierkový set 4x4m (M-FOIL PVC AQUA hr. 1,0mm, farba olivová RAL 6006 - UV stabilizácia, podkladná geotextília 300g/m2).

M-FOIL PVC SIGNAL

M-FOIL PVC SIGNAL je jednovrstvová hydroizolačná fólia, kde spodná strana je čierna a vrchná šedá signálna. Táto fólia je založená na mäkkom polyvinylchloride (PVC-P) a je určená na ochranu proti tlakovej a gravitačnej vode. Slúži ako izolačný systém proti prenikaniu kvapalín, produktov ťažby ropy a odpadových produktov poľnohospodárstva do podzemnej vody a ako účinná izolácia proti prenikaniu radónu. Fólia je tiež odolná voči UV žiareniu

HDPE a LDPE fólie IZOVIL

Hydroizolačná fólia z vysokohustotného (HDPE) a nízkohustotného (LDPE) polyetylénu. Špeciálne navrhnuté zloženie materiálu zaisťuje vynikajúce vlastnosti, ako vysokú odolnosť k chemikáliám, roztokom zásad, kyselín a solí, k pôsobeniu plesní a mikroorganizmom. Má výborné mechanické vlasnosti, dlhodobú životnosť a odolnosť proti pôsobeniu UV žiarenia.

HDPE IZOVIL GEO

 • šírky fólie 5,3m/2,65m
 • hrúbky: 1,0/1,5/2,0 mm
 • prevedenie: obojstranne hladká, jednostranne texturovaná, obojstranne texturovaná

HDPE IZOVIL MAX

 • šírky fólie 5,3m/2,65m
 • hrúbky: 0,5/0,6/0,7/0,75/0,8/1,0 mm
 • prevedenie: obojstranne hladká

LDPE IZOVIL

 • šírky fólie 5,3m/2,65m
 • hrúbky: 0,3/0,5/0,6/0,7/0,8/1,0/1,5 mm
 • prevedenie: obojstranne hladká