Pozrite si realizácie vodohospodárskych objektov

Revízia kaskády Hričov – Mikšová - Považská Bystrica, sanácia betónových tesnení na prívodovom kanáli  22 200m2

Privádzač Morávka – Lučina, oprava priehrady, sanácia technológiou betónového torkrétu

Priehrada Lhotka, zatesnenie objektovej dilatačnej škáry

Vodná nádrž Čierny Váh, I. a II. Etapa, reprofilácia a hydroizolácia podkladu

Stavba PPC, (Energokanál VVN), Levice

Zberný kanál chladiacej veže CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. /injektáž statických trhlín a sanácia podkladu

Odvodňovacia šachta, trafo stanica, odvodňovací kanál- Premagas, Stará Turá

Čistička odpadových vôd, tesnenie prestupov, Biotika, Slovenská Ľupča 

Čistička odpadových vôd, Biotika, Slovenská Ľupča 160 m2

Čistička odpadových vôd, Stará Ľubovňa 215 m2

Čistička odpadových vôd, rekonštrukcia, Volkswagen Bratislava

Čistička odpadových vôd, úprava povrchu a injektáž statických trhlín, Komárno

Čistička odpadových vôd, kryštalická cementová izolácia, Matejovce - Poprad