Striekané izolácie a bitúmenové membrány

S realizáciou striekaných izolácií máme viac ako 15-ročné skúsenosti.

MC-Bauchemie

Systém Nafuflex „bitúmen-kaučuková“ izolácia podzemných a nadzemných stavebných objektov. Ideálny na izoláciu veľkým plôch striekaním, ktoré šetrí čas a je mimoriadne hospodárne, Nafuflex na báze polymérom modifikovaného asfaltu (PMBC) sa optimálne prispôsobí geometrii podkladu.

Výhody ktoré sa spájajú s použitím systému Nafuflex:

 • maximálna istota hydroizolácie bez napájania a špár protiradónová izolácia
 • jednoduchá a hospodárna spracovateľnosť
 • aplikácia striekaním (airless-technikou) aj stierkovaním
 • spracovateľný aj v chladnom období
 • ekologicky nezávadný, neobsahuje rozpúšťadlá
 • denný pracovný výkon nástreku: vodorovná izolácia cca 500m2, zvislá cca 350m2

Systém MC – Proof je vysoko výkonným riešením hydroizolácie bez použitiabitúmenu.

Jedná sa o pružné polymérmi modifikované silné ochranné vrstvy (FDP).

Výhody ktoré sa spájajú s použitím systému MC - Proof:

 • rýchla reakčná doba tuhnutia
 • vysoká prilínavosť
 • aplikácia striekaním (šneková pumpa, peristatická pumpa) aj stierkovaním
 • vysoká odolnosť proti UV žiareniu, starnutiu a mrazu
 • vďaka vysokej pružnosti schopnosť preklenutia trhlín a pracovných škár

Montáž bitúmenových membrán

Realizácie hydroizolácií oxidovanými, SBS modifikovanými, APP modifikovanými a separačnými asfaltovými pásmi.