Realizácie hydroizolačných fóliových systémov pre izoláciu spodných stavieb podľa svojho zloženia a hrúbky určených pre:

 • priemyselné objekty, výrobné a skladové haly
 • logistické a obchodné centrá
 • administratívne, zdravotnícke a obytné komplexy
 • parkovacie a pojazdné plochy
 • športové centrá a haly, štadióny a rekreačné objekty
 • vodohospodárske stavby (lagúny, požiarne, akumulačné a retenčné nádrže na
  vodu, jazierka)
 • poľnohospodárske objekty (bioplynové stanice, hnojné a silážne jamy,
  kompostárne, fermentory, maštale atď.)
 • ekologické stavby (izolácie a rekultivácie skládok komunálneho a priemyselného
  odpadu, čističky odpadových vôd, lesné objekty)
 • lesné objekty (vodné zaprávky, nádrže atď.)
Bootstrap Themes

 

Fóliové systémy sú zložené z hydroizolačných fólií PVC BNK-FOL, M-FOIL PVC, HDPE a LDPE IZOVIL a netkanej geotextílie ktorá plní funkcie ochrany izolačného systému pred mechanickým poškodením a ako separácia vrstiev zemnej
konštrukcie.

Apikácia:

Hydroizolačné fólie sa zvárajú horkým vzduchom. Montáž realizujú naši vyškolení špecialisti – hydroizolatéri. Disponujeme kompletným technickým vybavením pre tento účel, ako sú ručné zváračky a zváracie automaty. Povrch, na ktorý sa má položiť hydroizolačná fólia musí byť rovný, bez skál, ostrých kameňov, koreňov a úlomkov atď. Povrch musí zabezpečovať pevný, nepovoľujúci podklad pre izolačnú fóliu bez náhlych ostrých zlomov aby sa predišlo mechanickému poškodeniu fólie.

 • izolácie podlahových dosiek proti vode a zemnej vlhkosti
 • izolácie proti ropným produktom a chemikáliám
 • radónová bariéra
 • izolácie a rekultivácie skládok komunálneho odpadu
 • izolácie odolné voči odpadovým poľnohospodárskym produktom
Bootstrap Themes

Aplikácia fólie pri teplotách nižších ako +5

oC sa nedoporučuje. Práce sa nesmú

prevádzať počas dažďa, sneženia a nárazového vetra.
Funkcie fóliových systémov:

 • izolácie podlahových dosiek proti vode a zemnej vlhkosti
 • izolácie proti ropným produktom a chemikáliám
 • radónová bariéra
 • izolácie a rekultivácie skládok komunálneho odpadu
 • izolácie odolné voči odpadovým poľnohospodárskym produktom