Pozrite si realizácie silážnych jám

Silážna jama, Želobudza 6 220 m2

Silážna jama, I. etapa, Detva 1 610 m2

Silážna jama, II. Etapa, Detva 2 176 m2

Silážna jama, Nový Dvor, Veľký Meder 1 345 m2

Silážna jama, Poniky 1 250 m2

Silážna jama, Agrodružstvo, Závada 1 143 m2