Proof systémy

Montáž fóliových hydroizolačných systémov s chemickou väzbou na betónovú konštrukciu.

MAPEPROOF AL AP SYSTÉM /MAPEI

Plne lepená hydroizolačná HDPE membrána na izolovanie vodorovných a zvislých konštrukcií pod úrovňou terénu, pred vyhotovením betonáže, ako sú napr.:

 • parkoviská a garáže
 • všeobecné miesta pod úrovňou terénu
 • plavecké bazény, nádrže, zásobníky
 • podchody

Systém Mapeproof AL AP vytvára vysoko účinnú bariéru, ktorý chráni
konštrukciu pred vodou, vlhkosťou, radónom a metánom. Odoláva prírodnýma agresívnym látkam, ktoré sa bežne nachádzajú v podzemnej vode a v zemi.

Vyznačuje sa dlhodobou životnosťou, odoláva starnutiu vplyvom UV žiareniav priebehu vykonávania bežných činností na stavbe.
Pre zabezpečenie súvislosti hydroizolačného systému konštrukciách môže byť použitý na zvislých Mapeproof AL 1200 AP t.j. samolepiaca HDPE membrána alebo alternatívne Mapeproof SA t.j. hydroizolačná membrána pozostávajúca z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE), alebo jedna zo samolepiacich bitúmenových membrán Mapethene HT alebo Mapethene LT.

Týmto pôsobom je tak možné vyhotoviť vysoko efektívny, plne lepený hydroizolačný systém realizovaný pred betonážou (v prípade limitovaného miesta výkopu), alebo po betonáži (pri otvorenom výkope).

Vlastnosti Mapeproof AL AP

 • monolitické spojenie s liatym betónom zostáva trvalé v priebehu mnohých rokov
 • zabraňuje laterálnej migrácii vody medzi základovou doskou a membránou
 • schopnosť absorbovať a prenášať menšie deformácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu prevádzky
 • úplne vodotesné spoje
 • aplikácia za studena, bez použitia tepla, alebo otvoreného plameňa
 • nevyžaduje vyhotovenie ochrannej vrstvy
 • garancia konštantnej hrúbky HDPE membrány (1,2mm)
 • odolnosť proti prepichnutiu od výstuže zo základov odolnosť proti agresívnym látkam prítomných v zemi kompatibilné s ostatnými hydroizoláciami Mapei, určenými pre podzemné konštrukcie

 

MAPEPROOF SA SYSTÉM /MAPEI/

Samolepiaca membrána na izoláciu zvislých konštrukcií umiestnených pod úrovňou terénu po vyhotovení betonáže.

Mapeproof SA je membrána na báze HDPE, pokrytá vrstvou syntetického lepidla, ktorá zabezpečuje s betónovým povrchom dokonalý monolitický spoj s dlhodobou trvanlivosťou po dobu mnohých rokov. Mapeproof SA je plne lepený hydroizolačný systém aplikovaný na liate betóny, zabraňujúci laterálnej migrácii vody medzi základovou konštrukciou a membránou.

Vlastnosti Mapeproof SA

 • vytvára vysoko účinnú bariéru proti spodnej vode, zemnej vlhkosti, radónu a metánu.
 • úplne vytesnenie škár
 • dobrá schopnosť premostenia trhlín po inštalácii
 • aplikácia za studena, bez použitia tepla, alebo otvoreného plameňa
 • bez obsahu bitúmenov
 • odolnosť proti agresívnym látkam prítomných v zemi
 • kompatibilné s ostatnými hydroizoláciami Mapei, určenými pre podzemné konštrukcie

MAPEPROOF FBT SYSTÉM /MAPEI/

Plne lepená syntetická hydroizolačná membrána vrstvená netkanou textíliou určená na izoláciu vodorovných podzemných konštrukcií pod úrovňou terénu, pred vyhotovením betonáže, ako sú napr.:

 • parkoviská a garáže
 • všeobecné miesta pod úrovňou terénu
 • plavecké bazény, nádrže, zásobníky
 • podchody

SKLADBA SYSTÉMU

Mapeproof FBT systém musí byť použitý spolu s ostatnými doplnkovými výrobkami tak, aby bola zaistená dokonalá vodonepriepustnosť všetkých konštrukčných detailov, ktoré sú typické pre daný typ stavby. Výrobky použité v systéme sú nasledovné:

Mapeproof FBT Tape lepiaca páska na vyhotovenie vodotesného spoja priľahlých pásov zvrchu, dostupná aj vo verzii W pre aplikáciu v zimnom období.

Mapeproof SA Tape lepiaca páska na vyhotovenie vodotesného spoja
priľahlých pásov zospodu.

Mapeproof BA Tape vodotesná obojstranná lepiaca membrána, ktorá sa inštaluje pozdĺž škáry medzi vodorovnou a zvislou konštrukciou a medzi dvomi priľahlými zvislými konštrukciami.

Mapeproof Fix Tape obojstranná lepiaca páska na fixáciu hydroizolačnej mebrány v priebehu jej inštalácie.

Systém Mapeproof FBT pozostáva zo syntetickej FPO fólie napevno pokrytej z vrchnej strany netkanou textíliou s polypropylénovými vláknami, ktoré po vyliati betónovej zmesi vytvárajú monolitický spoj s betónom s dlhodobou trvanlivosťou počas mnohých rokov.

Systém Mapeproof FBT poskytuje vysoko efektívnu bariéru proti podzemnej vode, zemnej vlhkosti, radónu a metánu.

Vlastnosti Mapeproof FBT

 • vytvára dokonalé monolitické spojenie s betónom
 • ochrana pred laterálnou migráciou vody medzi základovou konštrukciou a membránou.
 • schopnosť absorbovať menšie deformácie a „premostiť“ trhliny, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky.
 • zaistenie úplnej vodotesnosti jednotlivých prekrytí
 • aplikácia za studena, bez použitia otvoreného plameňa
 • nevyžaduje ochrannú vrstvu
 • úplné zastavenie prieniku vody a vlhkosti bez známok laterálnej migrácie vody do 7 barov
 • dokonalá prídržnosť k betónu
 • pasívna bariéra proti radónu a metánu
 • odolnosť proti chemickým látkam bežne sa nachádzajúcich v zemi a podzemnej vode
 • vysoká pružnosť FPO membrány, schopnosť absorbovať usadeniny bežne prítomné pri zakladaní
 • garantovaná konštantná hrúbka (1,7mm, hrúbka FPO 1,2mm)
 • kompatibilita s ostatnými výrobkami Mapei určenými pre hydroizolovanie podzemných konštrukcií