Pozrite si realizácie bytových a polyfunkčných objektov

Polyfunkčný komplex Centrum 1, hotelová časť, Jasná, Demänovská Dolina 7 500 m2

Bytový komplex, BD ZUURI a BD SAMAVU, Žilina 4 000 m2

BD Galandov Majer, Kremnica 2 000 m2

BD Malý Raj, Slovenský Grob 951 m2

BD Rezidencia Hron, Zvolen

BD HERBERIA, Košice 6 286 m2

BD Tajovského ul., Banská Bystrica 650 m2

BD MAJER, Bakossova ul., Banská Bystrica 1 000 m2

BD Hurbanova ul., Banská Bystrica

Polyfunkčný dom MATADOR, Bratislava

BD pod Dúbravou, Banská Bystrica

BD, garáže, Trnava

BD KOLEČKO, garáže, Žilina 1 500 m2 

BD HÁJIK, Žilina 800 m2

BD JAVORKA II, Vrútky