Pozrite si realizácie skládok a kompostárni

Skládka, Zubrohlava 438 m2

Regionálne centrum zhodnocovania BRO, spišská Nová Ves 6 948 m2

Regionálne centrum zhodnocovania BRP, Nemšová 3 013 m2

Bioskládka, Bernátovce 6 502 m2

Kompostáreň, Handlová 1 000 m2

Kompostáreň, Snina 2 324 m2

Kompostáreň bioodpadov mesta Košice, výroba kompostu, Bernátovce 1 766 m2

Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová